Vivaldi, A.: Salmi e due cori

V době, do které se roku 1678 narodil Antonio Vivaldi, měla hudba znějící v italských chrámech velmi důležitou úlohu. Vycházela samozřejmě z jednohlasého chorálu, živý však byl i „starý“ palestrinovský styl. Čím dál patrnější byl vliv koncertantního principu – tedy střídání sóla, či malé koncertantní skupiny a tutti – velké orchestrální (sborové) skupiny. Právě v místě Vivaldiho narození – v Benátkách, byla již od poloviny 16. Století hojně využívaná vícesborová kompoziční technika. Příčina byla prostá. Benátský chrám sv. Marka, kde působili největší skladatelé své doby, nabízel pro dvoj a vícesborovou hudbu architektonicky dokonalý prostor. Chrám totiž disponuje dvěma protilehlými kůry a umožňuje tak kýžený „stereo efekt“. V Benátkách byla navíc významná operní scéna, a proto o kvalitní hudebníky všech oborů nebyla ani v kostelích nouze.

Díla, která zazní na tomto koncertě, v sobě spojují všechny výše uvedené prvky. Žalmy Beatus vir (RV 597) a Dixit Dominus (RV 594) jsou oba koncipovány jako sled uzavřených čísel určených pro sólisty, dva sbory a dva orchestry. Zatímco Beatus vir byl původně komponován pro jeden sbor a sólisty a Vivaldi jej až dodatečně upravil pro sbory dva, Dixit Dominus byl od počátku komponován, jako dvojsborový. Naše provedení využívá techniky ripieni, kdy sólisté tvoří zároveň jeden vokální ansámbl, což je praxe, která byla v baroku spíše pravidlem, než výjimkou. Všechna díla a jejich části mají virtuózní charakter a představují to nejlepší, co bylo v barokní Itálii napsáno.

Program:
• Beatus vir (RV 597)
• Dixit Dominus (RV 594)

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli:
• Soprán: Aneta Mihályová, Lucie Džula Bártová, Zuzana Veverková
• Alt: Jakub Burzynski, Lucie Karafiátová
• Tenor: Jan Turčínek
• Bas: Jiří Miroslav Procházka, Jan Faltýnek
• Sbormistr: Tereza Válková
• Koncertní mistr: Peter Zajíček
• Dirigent: Roman Válek

Orchestr :

6-4-4-4-2, 2-2-0-2, 2 cembala,2 org, 2 theorba (celkem 32 hráčů)

Sbor SATB:

8S-8A-8T-8B (celkem 32 zpěváků)

Premiéra: 13. 8. 2011 v rámci LŠBH 2011

Nastudováno pro Velikonoční festival duchovní hudby Brno 2021

délka programu: asi 70 minut s přestávkou
Změna obsazení vyhrazena.