Vivaldi, A.: Salmi a due cori

V době, do které se roku 1678 narodil Antonio Vivaldi, měla hudba znějící v italských chrámech velmi důležitou úlohu. Vycházela samozřejmě z jednohlasého chorálu, živý však byl i „starý“ palestrinovský styl. Čím dál patrnější byl vliv koncertantního principu – tedy střídání sóla, či malé koncertantní skupiny a tutti – velké orchestrální (sborové) skupiny. Právě v místě Vivaldiho narození – v Benátkách, byla již od poloviny 16. Století hojně využívaná vícesborová kompoziční technika. Příčina byla prostá. Benátský chrám sv. Marka, kde působili největší skladatelé své doby, nabízel pro dvoj a vícesborovou hudbu architektonicky dokonalý prostor. Chrám totiž disponuje dvěma protilehlými kůry a umožňuje tak kýžený „stereo efekt“. V Benátkách byla navíc významná operní scéna, a proto o kvalitní hudebníky všech oborů nebyla ani v kostelích nouze.

Díla, která zazní na tomto koncertě, v sobě spojují všechny výše uvedené prvky. Žalmy Beatus vir (RV 597) a Dixit Dominus (RV 594) jsou oba koncipovány jako sled uzavřených čísel určených pro sólisty, dva sbory a dva orchestry.

Právě této dvojsborovosti můžeme připisovat velkou oblibu děl. Jedná se možná o návrat ke stylu cori spezzati dřívějších benátských skladatelů, avšak několikrát můžeme posřehnout, že oba orchestry střídají paralelní durové a mollové tóniny s téměř schubertiovským vkusem a v jednom okamžiku dokonce hrají dvě různé triády současně: skladateli se tak daří být retrospektivní i vizionářský zároveň.

Všechna díla a jejich části mají virtuózní charakter a představují to nejlepší, co bylo v barokní Itálii napsáno.

Exkluzivním hostem koncertu bude kontratenorista Andreas Scholl, který přednese známou Bachovu kantátu Ich habe genug.

PROGRAM KONCERTU

Antonio Vivaldi: Beatus vir (RV 597)

 • Beatus vir (Coro I/II)
 • Potens in terra (Soli BB)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • Gloria et divitae (Soli SS)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • Exortum est in tenebris ((Coro I/II)
 • Jucundus homo (Solo S)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • In memoriam aeterna (Soli ATB)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • Paratum cor ejus (Coro I/II)
 • Peccator videbit (Solo T)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • Gloria Patri (Coro I/II)

Johan Sebastian Bach: Ich habe genug (BWV 82)

 • Aria: Ich habe genug
 • Recitative: Ich habe genug
 • Aria: Schlummert ein, ihr matten Augen
 • Recitative: Mein Gott! wenn kömmt das schöne: Nun!
 • Aria: Ich freue mich auf meinen Tod

Antonio Vivaldi: Dixit Dominus (RV 594)

 • Dixit Dominus (Coro I/II)
 • Donec ponam (Coro I/II)
 • Virgam virtutis (Soli SS)
 • Tecum principium (Solo A)
 • Juravit Dominus (Coro I/II)
 • Dominus ad dextris tuis (Soli TB)
 • Judicabit in nationibus (Coro I/II)
 • De torrente in via (Solo S)
 • Gloria patri (Coro I/II)
 • Sicut erat in principio (Coro I/II)

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Solo: Andreas Scholl – kontratenor
Sbormistr: Tereza Válková
Koncertní mistr: Elen Machová
Dirigent: Roman Válek

Orchestr :

6-6-4-4-2, 2ob, 2tr, org, cem, the (29 hráčů)

Sbor SATB:

3S3A3T3B, 3S3A3T3B (24 zpěváků)

Nastudováno pro Velikonoční festival duchovní hudby Brno 2022

délka programu: asi 80 minut s přestávkou
Změna obsazení vyhrazena.