Vivaldi, A.: Salmi e due cori

V době, do které se roku 1678 narodil Antonio Vivaldi, měla hudba znějící v italských chrámech velmi důležitou úlohu. Vycházela samozřejmě z jednohlasého chorálu, živý však byl i „starý“ palestrinovský styl. Čím dál patrnější byl vliv koncertantního principu – tedy střídání sóla, či malé koncertantní skupiny a tutti – velké orchestrální (sborové) skupiny. Právě v místě Vivaldiho narození – v Benátkách, byla již od poloviny 16. Století hojně využívaná vícesborová kompoziční technika. Příčina byla prostá. Benátský chrám sv. Marka, kde působili největší skladatelé své doby, nabízel pro dvoj a vícesborovou hudbu architektonicky dokonalý prostor. Chrám totiž disponuje dvěma protilehlými kůry a umožňuje tak kýžený „stereo efekt“. V Benátkách byla navíc významná operní scéna, a proto o kvalitní hudebníky všech oborů nebyla ani v kostelích nouze.

Díla, která zazní na tomto koncertě, v sobě spojují všechny výše uvedené prvky. Žalmy Beatus vir (RV 597) a Dixit Dominus (RV 594) jsou oba koncipovány jako sled uzavřených čísel určených pro sólisty, dva sbory a dva orchestry. Zatímco Beatus vir byl původně komponován pro jeden sbor a sólisty a Vivaldi jej až dodatečně upravil pro sbory dva, Dixit Dominus byl od počátku komponován, jako dvojsborový. Naše provedení využívá techniky ripieni, kdy sólisté tvoří zároveň jeden vokální ansámbl, což je praxe, která byla v baroku spíše pravidlem, než výjimkou. Všechna díla a jejich části mají virtuózní charakter a představují to nejlepší, co bylo v barokní Itálii napsáno.

Exkluzivním hostem koncertu bude kontratenorista Andreas Scholl, který přednese známou Bachovu kantátu Ich habe genug.

PROGRAM KONCERTU

Antonio Vivaldi: Beatus vir (RV 597)

 • Beatus vir (Coro I/II)
 • Potens in terra (Soli BB)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • Gloria et divitae (Soli SS)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • Exortum est in tenebris ((Coro I/II)
 • Jucundus homo (Solo S)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • In memoriam aeterna (Soli ATB)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • Paratum cor ejus (Coro I/II)
 • Peccator videbit (Solo T)
 • Antifona: Beatus vir (Coro)
 • Gloria Patri (Coro I/II)

Johan Sebastian Bach: Ich habe genug (BWV 82)

 • Aria: Ich habe genug
 • Recitative: Ich habe genug
 • Aria: Schlummert ein, ihr matten Augen
 • Recitative: Mein Gott! wenn kömmt das schöne: Nun!
 • Aria: Ich freue mich auf meinen Tod

Antonio Vivaldi: Dixit Dominus (RV 594)

 • Dixit Dominus (Coro I/II)
 • Donec ponam (Coro I/II)
 • Virgam virtutis (Soli SS)
 • Tecum principium (Solo A)
 • Juravit Dominus (Coro I/II)
 • Dominus ad dextris tuis (Soli TB)
 • Judicabit in nationibus (Coro I/II)
 • De torrente in via (Solo S)
 • Gloria patri (Coro I/II)
 • Sicut erat in principio (Coro I/II)

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Solo: Andreas Scholl – kontratenor
Sbormistr: Tereza Válková
Koncertní mistr: Elen Machová
Dirigent: Roman Válek

Orchestr :

6-6-4-4-2, 2ob, 2tr, org, cem, the (29 hráčů)

Sbor SATB:

3S3A3T3B, 3S3A3T3B (24 zpěváků)

Nastudováno pro Velikonoční festival duchovní hudby Brno 2021

délka programu: asi 80 minut s přestávkou
Změna obsazení vyhrazena.