VivaTldi

V roce 2018 oslavíme 340 výročí od narození jednoho z nejvýraznějších průkopníků formy concerta grossa a sólového koncertu, Antonia Vivaldiho. Přestože psal instrumentální koncerty zejména pro housle, velmi hojně jsou zastoupené též koncerty pro violoncello, mandolínu a chalumeau, zaujala ho též flétna. Pro příčnou flétnu „traversière“ zkomponoval Vivaldi šestnáct koncertů, pro pikolu „ flautino“ tři koncerty (RV 443, RV 444 a RV 445) a pro podélnou flétnu dva (RV 108, RV441). Tato díla jsou obsažena v op. 10 i spolu s koncerty, v nichž flétna vystupuje jako sólový nástroj spolu s houslemi. To je případ skladby La Tempesta di Mare RV 433.

Recitál věnovaný barokní zobcové flétně není možné nedoplnit o dílo Georga Phillipa Telemanna. Telemann aktivně ovládal cembalo, housle, flétny, hoboj, šalmaj, gambu ad., takže uměl dokonale využít přednosti jednotlivých nástrojů. Jeho dílo pro zobcovou flétnu je velmi rozsáhlé. Zahrnuje komorní hudbu s bassem continuem, komorní hudbu bez bassa continua, komorní hudbu pro dva nástroje a generálbas, orchestrální hudbu, koncerty – pro sólový nástroj a doprovod, pro dva sólové nástroje a generálbas, pro čtyři sólové nástroje a doprovod a ouvertury. Zobcovou flétnu představuje jako nástroj schopný vyjádřit pocity radosti, smutku, naděje, touhy, lásky a současně jako nástroj, který se pojí s ostatními.
Michaela Koudelková, přední Česká virtuózka na zobcové flétny, absolventka Akademie Muzycznej w Krakowie ve třídě Petera Holtslaga a Erika Bosgraafa, představí svůj nástroj v neuvěřitelné šíři zvuků a barev, s lehkostí a brilantní, virtuózní technikou.

 

ORCHESTR:

1-1-1-1-1 | the, cemb (7 hráčů)

 

PROGRAM KONCERTU

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

Suite Es dur TWV 55:Es2

Ouverture – Menuet I & II – Sarabande – Bourrée, en echo alter. – Passepied I & II – Gavotte – Gigue

 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Concerto F dur RV 433 La Tempesta di Mare

Allegro – Largo – Presto

 

———- přestávka ———-

 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Concerto Alla Rustica G dur RV 151

Presto – Adagio – Allegro

 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Concerto G dur RV 312

Allegro molto – Largo – Allegro

 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Concerto C dur RV 443

Allegro – Largo – Allegro molto

 

DURATA:

90 minut s přestávkou

 

Nastudováno pro cyklus Bacha na Mozarta! 2018