Zelenka, J. D.: Te Deum D dur (ZWV146)

Při objevování „Českého“ tématu souborem Czech Ensemble Baroque nemůže zůstat v opomenutí hudební génius, jehož neotřelé a inovativní kompoziční techniky obdivoval i velký Johann Sebastian. Řeč je samozřejmě o Janu Dismasu Zelenkovi.

Zelenka, původně kontrabasista dvorní kapely saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného, několikrát marně žádal o místo dvorního kapelníka. Roku 1735 mu však byl přiřčen titul „Kirchen-Compositeur“, skladatel chrámové hudby. Společenský vrchol jeho umělecké dráhy představoval aktivní podíl na pražských slavnostech při korunovaci Karla VI. českým králem. Za jeho řízení byla provedena rozlehlá tříaktová skladba pro sóla, sbor a orchestr Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi Regia Bohemiae Corona (Pod olivou míru a palmou ctnosti ve světě proslulá česká královská koruna. V jeho stálém působišti, v Drážďanech, od něj však byly požadovány jen chrámové skladby: mše, žalmy, responsoria, antifony, litanie atd. Z této oblasti pochází také díloTe Deum D dur pro dva sbory, orchestr a sólisty (ZWV 146, 1731),

1. Te Deum laudamus (Choir)
2. Tu rex gloriae (Soprano I and II)
3. Tu ad liberandum (Alto)
4. Tu ad dexteram Dei sedes (Tenor and Bass)
5. Judex crederis (Choir)
6. Aeterna fac (Choir)
7. Intonatio : Salvum fac
8. Et rege eos (Choir)
9. Per singulos dies (Soprano I, II and Alto)
10. In te, Domine (Choir)

ÚČINKUJÍ

Czech Ensemble Baroque

· Koncertní mistr: Peter Zajíček

· Sbormistr: Tereza Válková

· Dirigent: Roman Válek

Soli:

Lenka Cafourková Ďuricová, Romana Jedličková – soprán
Martin PtáčeK/Lucie Karafiátová – alt
Jakub Kubín/Lukáš Hacek – tenor
Václav Jeřábek/Jiří Miroslav Procházka – bas

Orchestr:

4-3-2-2-1, 2fl, 2ob, 2fg, 4tr, ti, org, cemb (25 hráčů)

Sbor SATB, SATB:

6S, 6A, 6T, 6B (celkem 24 zpěváků – včetně soli)

Nastudováno pro LŠBH 2014

délka programu: asi 60 minut bez přestávky

Změna obsazení vyhrazena.